VACCINATIONER

Rejsevaccinationer:

Rejsevaccinationer er private ydelser, der ligger udenfor den offentlige sygesikring. Det betyder at du/I selv skal betale for vaccine og rådgivning.

Skal du ud at rejse, anbefaler vi - senest 8 uger forud for rejse - at du/I selv undersøger hvilke vacciner der er behov for.

Der vil herefter være behov for en eller flere konsultationer til rådgivning, udstedelse af recepter, planlægning af vaccination og efterfølgende konsultation hvor der vaccineres.

Inden du/I kontakter os, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Tidligere rejsevaccinationer (og tidspunkt for vaccination)
  • Rejsemål, rute og varighed
  • Tidspunkt for rejsen
  • "turistrejse" eller "rygsæksrejsende"
  • allergier
  • evt. graviditet
  • antal personer der skal vaccineres

 

Ring og bestil tid (evt. via hjemmesiden)  hos vores sygeplejerske, hvis du/I ønsker vaccinationsrådgivning, idet vi anbefaler rådgivning ved personlig fremmøde. Evt. rådgivning via mailkorrespondance er ofte mere tidskrævende og medfører betaling som nedenfor anført.

Evt rådgivning kan også fås via private vaccinationsselskaber.

 

Priser

Konsultationsrådgivning før vaccination (konsultation eller email) en destination 300,-kr pr. 15 minutter/flere destinationer 450 kr. pr. 15. minumt
Honorar for vaccination uden forudgående rådgivning (excl. vaccine) 150,-kr
Honorar for vaccination efter forudgående rådgivning (excl. vaccine) 150,-kr / gang pr person (Vaccine købes i forvejen af pt. selv)
"Familierabat": ydes afhængig af tidsforbrug.  
Stivkrampevaccination (difteri/tetanus) inkl. vaccine 200,-kr

 

 

 

 

 

 

 

Betaling: kontant (Dankort kan ikke anvendes)