PRAKSISRESERVELÆGER

Reservelæger er uddannet læger, der som led i deres videre uddannelse/specialisering er tilknyttet vores Praksis. Dette svarer til ansættelse som reservelæge på sygehuset. De kan være tilknyttet vores praksis 1/2 år eller 1 år. Nogle vil have enkelte dage i praksis.

 

Det betyder, at en del af patienterne vil få tid til undersøgelse hos praksisreservelægen.

Vi håber på patienternes forståelse for, at videre/efteruddannelse er en helt nødvendig funktion i sundhedsvæsenet, og at patienterne har tillid til, at praksisreservelægen har kompetence til at undersøge og behandle patienter, evt. efter rådslagning med den praktiserende læge.