ATTESTER

Kørekortsattester  500 kr. inkl. moms.
Mulighedserklæring  500 kr.
Friattest  500 kr.
Fritagelse af sikkerhedssele, styrthjelm  375 kr.
Handicap p-skilt  375 kr.
Direkte henvisning til sundhedsforsikring  300 kr.
Afbestillingsforsikring efter anmodning  461 kr. inkl. moms.
Politiattest til retsligt brug  500 kr. inkl. moms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regning medgives.